Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Zajmujemy się kompleksowymi działaniami zmierzającymi do wyegzekwowania należności w najkrótszym czasie. Jeżeli masz dłużnika lub zadłużenie, to pomożemy w windykacji należności. Z nami jest łatwiej, a traktowanie każdej ze spraw indywidualnie sprawia, iż uzyskujemy doskonałe wyniki naszej działalności windykacyjnej.
Spytaj się adwokata o poprowadzenie sprawy! Kliknij tutaj

Narzędzia skutecznej windykacji prowadzonej przez adwokata:

 

Windykacja polubowna

W ramach windykacji polubownej prowadzimy w imieniu Klienta negocjacje z dłużnikiem, wzywamy do zapłaty oraz przygotowujemy projekty ugód.

Sporządzamy przypomnienia o dokonaniu zapłaty, wezwania do zapłaty, wezwania do zapłaty z notami odsetkowymi, przekazujemy dane dłużnika do biur informacji gospodarczej (BIG InfoMonitor, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej, Rejestr Dłużników ERIF), pomagamy umieścić dług na giełdzie długów.
 

Dochodzenie należności przed sądem

Oferujemy naszym Klientom profesjonalne zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym, aż do nadania przez sąd klauzuli wykonalności na uzyskany tytuł egzekucyjny. Podejmujemy skuteczne działania w celu ustalenia majątku dłużnika.

Pomagamy zwalczyć tytuł egzekucyjny jeżeli stał się bezskuteczny.

Reprezentujemy w postępowaniach o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy dłużnikiem i jego małżonkiem, o nadanie tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce osobowej klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi w razie bezskuteczności egzekucji wobec spółki, a także o uznanie czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzyciela za bezskuteczną.
 

Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika

Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową tj., jeżeli dłużnik sprzedał lub darował swój majątek osobie trzeciej, występujemy w imieniu wierzyciela w drodze powództwa lub zarzutu przeciwko osobie trzeciej, która wskutek tej czynności uzyskała korzyść majątkową o uznanie tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego.

Dzięki temu wierzyciel uzyskuje możliwość dochodzenia zaspokojenia swoich roszeń wobec dłużnika z przedmiotów majątkowych, które wskutek czynności uznanej za bezskuteczną wyszły z majątku dłużnika albo do niego nie weszły.

Czytaj w publikacji: Skarga pauliańska ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika
 

Dochodzenie wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym

W ramach postępowania egzekucyjnego zlecamy komornikowi egzekucje należności, monitorujemy przebieg egzekucji, podejmujemy starania w celu ustalenia składników majątkowych dłużnika.

Reprezentujemy dłużników, którzy pragną zwalczyć bezpodstawne postępowania egzekucyjne. Pomagamy osobą, którym komornik zajął ruchomości lub nieruchomości nienależące do dłużnika.
 

Reprezentowanie w sprawach karnych

W sprawach:
Pozornego bankructwa
Faworyzowania wierzycieli, łapownictwa
 

Pieczęć prewencyjna dla bezpieczeństwa firm

Miło jest nam poinformować o nowej usłudze Kancelarii, jaką jest pieczęć prewencyjna (windykacyjna).

Pieczęć prewencyjna Kancelarii została przygotowana z myślą o Klientach dbających o bezpieczeństwo oraz płynność finansową w swojej firmie a także pragnących w sposób efektywny i skuteczny dochodzić od swoich kontrahentów płatności w terminie.

Zapraszamy do skorzystania z usług windykacyjnych naszej Kancelarii Adwokackiej
we Wrocławiu i w Twardogórze.

POTRZEBUJESZ ADWOKATA

Umów się na spotkanie we Wrocławiu lub w Twardogórze

Wybrane publikacje adwokata na temat windykacji należności

Kontakt
ul. S.Leszczyńskiego 4/44a, 50-076 Wrocław
ul. Zbyszka 2, 56-416 Twardogóra
+ 48 71 707 2519
+ 48 725118998
adwokat.szymczyk@o2.pl