Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk

Start >> Publikacje >> Prawo karne >> Przestępstwa >> Przestępstwo uchylania się od płacenia alimentów - art. 209 k.k.

POTRZEBUJESZ POMOCY ADWOKATA

Umów się na spotkanie we Wrocławiu lub w Twardogórze

Publikacje powiązane z prawem karnym

Adwokat Wrocław od spraw karnych

W przypadku, gdy kierujący samochodem prowadzi go po alkoholu to możemy mieć do czynienia albo z wykroczeniem albo już z przestępstwem. ....

Adwokat Wrocław od spraw karnych

W postępowaniu mandatowym policjant uprawniony jest do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego ...

Wybrane orzeczenia na temat uchylania się od alimentów

Zaniechania wykonywania obowiązku alimentacyjnego w związku z pozbawieniem wolności

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 18 października 2017 r. III KK 422/17

Do okoliczności, które wyłączają umyślność w zakresie zaniechania wykonywania obowiązku alimentacyjnego, bez wątpienia należy pozbawienie wolności osoby, na której obowiązek tego rodzaju spoczywa, o ile w tym okresie nie ma ona możliwości zarobkowania lub innych źródeł majątkowych, z których możliwa byłaby realizacja należności alimentacyjnych.

Wymiar kary pozbawienia w sekwencji z karą ograniczenia wolności przy przestępstwie niealimentacji

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 19 lipca 2017 r. II KK 253/17

Zagrożenie karą przewidziane w art. 209 § 1 KK w brzmieniu przed zmianą normatywną wynikającą z ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 952) wynosiło 2 lata pozbawienia wolności. Zatem wymiar kary pozbawienia wolności orzeczonej na podstawie art. 37b KK w sekwencji z karą ograniczenia wolności nie mógł być wyższy niż trzy miesiące.

Uporczywe uchylanie się od płacenia alimentów

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 29 czerwca 2017 r. III KK 208/17

Stosownie do utrwalonego orzecznictwa sądowego uporczywym uchylaniem się od płacenia alimentów w rozumieniu art. 209 KK jest tylko taka sytuacja, gdy sprawca, mając ku temu realne i faktyczne możliwości, alimentów nie płaci i czyni to celowo.

Kontakt
ul. S.Leszczyńskiego, 50-076 Wrocław
ul. Zbyszka 2, 56-416 Twardogóra
+ 48 71 707 2519
+ 48 725118998
adwokat.szymczyk@o2.pl

Copyright © 2012 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk - Adwokat Wrocław  /  Twardogóra. Wszystkie prawa zastrzeżone.