Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk

Akty prawne

Zmieniły się

Kodeks postępowania cywilnego

2019.11.07

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

dnia 1.11.2019 r.

Kodeks spółek handlowych
17/11/2019
Treść:  PDF
Kodeks postępowania cywilnego
17/11/2019
Treść: PDF
Kodeks cywilny
17/11/2019
Treść PDF
Kodeks postępowania karnego
17/11/2019
Treść: PDF
Kodeks karny skarbowy
17/11/2019
Treść:  PDF
Kodeks wykroczeń
17/11/2019
Treść:  PDF
Kodeks karny
17/11/2019
Treść: PDF
Kodeks pracy
17/11/2019
Treść: PDF
Kodeks rodzinny i opiekuńczy
17/11/2019
Treść: PDF
Prawo przedsiębiorców
17/11/2019
Treść: PDF
Prawo upadłościowe
17/11/2019
Treść: PDF
Prawo restrukturyzacyjne
17/11/2019
Treść: PDF
Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym
17/11/2019
Treść: PDF
Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
17/11/2019
Treść PDF
Prawo budowlane
17/11/2019
Treść: PDF
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
17/11/2019
Treść:  PDF
Prawo spółdzielcze
17/11/2019
Treść: PDF
Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi
17/11/2019
Treść:  PDF
Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni
17/11/2019
Treść: PDF
Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
17/11/2019
Treść:  PDF
Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym
17/11/2019
Treść:  PDF
Ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
17/11/2019
Treść: PDF
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną
17/11/2019
Treść:  PDF
Ustawa o ochronie danych osobowych
17/11/2019
Treść: PDF
Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
17/11/2019
Treść: PDF
Ustawa o timeshare
17/11/2019
Treść:  PDF
Prawo konsumenta
17/11/2019
Treść: PDF
Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
17/11/2019
Treść: PDF
Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej
17/11/2019
Treść: PDF
Ustawa o działalności leczniczej
17/11/2019
Treść: PDF
Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty
17/11/2019
Treść: PDF
Prawo farmaceutyczne
17/11/2019
Treść: PDF
Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej
17/11/2019
Treść: PDF
Ordynacja podatkowa
17/11/2019
Treść:  PDF
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
17/11/2019
Treść:  PDF
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
17/11/2019
Treść: PDF
Ustawa o podatku od towarów i usług
17/11/2019
Treść: PDF
Ustawa o podatku od spadków i darowizn
17/11/2019
Treść: PDF
Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych
17/11/2019
Treść: PDF
Kontakt
ul. S.Leszczyńskiego, 50-076 Wrocław
ul. Zbyszka 2, 56-416 Twardogóra
+ 48 71 707 2519
+ 48 725118998
adwokat.szymczyk@o2.pl

Copyright © 2012 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk - Adwokat Wrocław  /  Twardogóra. Wszystkie prawa zastrzeżone.