Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk

Akty prawne

Zmieniły się

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Kodeks karny

Kodeks spółek handlowych
10/12/2022
Treść:  PDF
Kodeks postępowania cywilnego
10/12/2022
Treść: PDF
Kodeks cywilny
10/12/2022
Treść PDF
Kodeks postępowania karnego
10/12/2022
Treść: PDF
Kodeks karny skarbowy
10/12/2022
Treść:  PDF
Kodeks wykroczeń
10/12/2022
Treść:  PDF
Kodeks karny
10/12/2022
Treść: PDF
Kodeks pracy
10/12/2022
Treść: PDF
Kodeks rodzinny i opiekuńczy
10/12/2022
Treść: PDF
Prawo przedsiębiorców
10/12/2022
Treść: PDF
Prawo upadłościowe
10/12/2022
Treść: PDF
Prawo restrukturyzacyjne
10/12/2022
Treść: PDF
Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym
10/12/2022
Treść: PDF
Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
10/12/2022
Treść PDF
Prawo budowlane
10/12/2022
Treść: PDF
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
10/12/2022
Treść:  PDF
Prawo spółdzielcze
10/12/2022
Treść: PDF
Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi
10/12/2022
Treść:  PDF
Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni
10/12/2022
Treść: PDF
Prawo konsumenta
10/12/2022
Treść: PDF
Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
10/12/2022
Treść: PDF
Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym
10/12/2022
Treść:  PDF
Ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
10/12/2022
Treść: PDF
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną
10/12/2022
Treść:  PDF
Ustawa o ochronie danych osobowych
10/12/2022
Treść: PDF
Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
10/12/2022
Treść: PDF
Ustawa o timeshare
10/12/2022
Treść:  PDF
Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
10/12/2022
Treść: PDF
Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej
10/12/2022
Treść: PDF
Ustawa o działalności leczniczej
10/12/2022
Treść: PDF
Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty
10/12/2022
Treść: PDF
Prawo farmaceutyczne
10/12/2022
Treść: PDF
Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej
10/12/2022
Treść: PDF
Ordynacja podatkowa
10/12/2022
Treść:  PDF
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
10/12/2022
Treść:  PDF
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
10/12/2022
Treść: PDF
Ustawa o podatku od towarów i usług
10/12/2022
Treść: PDF
Ustawa o podatku od spadków i darowizn
10/12/2022
Treść: PDF
Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych
10/12/2022
Treść: PDF
Kontakt
ul. S.Leszczyńskiego 4/44a, 50-076 Wrocław
ul. Zbyszka 2, 56-416 Twardogóra
+ 48 71 707 2519
+ 48 725118998
adwokat.szymczyk@o2.pl

Copyright © 2012 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk - Adwokat Wrocław  /  Twardogóra. Wszystkie prawa zastrzeżone.