Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk

Start >> Publikacje >> Prawo karne >> Przestępstwo udaremnienia zaspokojenia wierzyciela – art. 300 k.k.

POTRZEBUJESZ POMOCY ADWOKATA

Umów się na spotkanie we Wrocławiu lub w Twardogórze

Publikacje powiązane z prawem karnym

Adwokat Wrocław od spraw karnych

W przypadku, gdy kierujący samochodem prowadzi go po alkoholu to możemy mieć do czynienia albo z wykroczeniem albo już z przestępstwem. ....

Specjalizacja: Prawo karne

Wybrane orzeczenia na temat przestępstwa działania na niekorzyść wierzycieli

Przesłanki przestępstwa działania na niekorzyść wierzycieli

III KK 353/16 - wyrok SN - Izba Karna z dnia 14-03-2017

Przestępstwa z art. 300 § 2 KK można się dopuścić również wtedy, gdy egzekucja dopiero grozi, a więc w okresie, kiedy wierzyciel w sposób niedwuznaczny daje do zrozumienia, że postanowił dochodzić swojej pretensji majątkowej w drodze sądowej.

Znaczenie okoliczności przedmiotowych dla znamion przestępstwa udaremnienia zaspokojenia wierzyciela

V KK 400/14 - postanowienie SN - Izba Karna z dnia 14-01-2015

Choć w świetle znamion przestępstwa określonego w art. 300 § 2 KK wymagana jest „kwalifikowana” postać strony podmiotowej (dolus directus coloratus), to jednak nie tylko dopuszczalne, ale niekiedy konieczne jest jej zrekonstruowanie także na podstawie okoliczności przedmiotowych.

Kontakt
ul. S.Leszczyńskiego 4/44a, 50-076 Wrocław
ul. Zbyszka 2, 56-416 Twardogóra
+ 48 71 707 2519
+ 48 725118998
adwokat.szymczyk@o2.pl

Copyright © 2012 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk - Adwokat Wrocław  /  Twardogóra. Wszystkie prawa zastrzeżone.