Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk

Start >> Publikacje >> Prawo karne >> Przestępstwo kradzieży z włamaniem - art. 279 kk

POTRZEBUJESZ POMOCY ADWOKATA

Umów się na spotkanie we Wrocławiu lub w Twardogórze

Publikacje powiązane z prawem karnym

Adwokat Wrocław od spraw karnych

W przypadku, gdy kierujący samochodem prowadzi go po alkoholu to możemy mieć do czynienia albo z wykroczeniem albo już z przestępstwem. ....

Wybrane orzeczenia na temat kradzieży z włamaniem

Przypisanie oskarżonemu paserstwa zamiast zarzucanej kradzieży z włamaniem

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 30 września 2016 r. IV KK 111/16

Dopuszczalne jest (w ramach tożsamości zdarzenia historycznego objętego aktem oskarżenia) możliwość przypisania oskarżonemu przestępstwa paserstwa zamiast zarzuconej kradzieży, kradzieży z włamaniem, czy rozboju, bez zaistnienia uchybienia określonego w art. 439 § 1 pkt 9 KPK w zw. z art. 17 § 1 pkt 9 KPK.

Przedostanie się sprawcy kradzieży do pomieszczenia przez uchylone okno jako kradzież z włamaniem

Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 25 września 2015 r. II KK 228/15

W sytuacji przedostania się sprawcy do wnętrza pomieszczenia, po uprzednim otwarciu okna przez uchylony lufcik, nie można mieć wątpliwości, że kradzież nastąpiła skutkiem pokonania fizycznej przeszkody utrudniającej dostęp do wnętrza pomieszczenia, a zatem w pełni trafna jest kwalifikacja z art. 279 § 1 KK.

Ustalenia konieczne do przyjęcia kwalifikacji czynu jako kradzieży z włamaniem

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 27 lutego 2014 r. II KK 259/13

Włamanie polega na usunięciu przez sprawcę przeszkody materialnej, będącej częścią konstrukcji pomieszczenia zamkniętego lub specjalnym zamknięciem tego pomieszczenia utrudniającym dostęp do jego wnętrza. Nie wystarczy przy tym ustalenie, że część pomieszczenia została konstrukcyjnie wydzielona i jak w przedmiotowym sklepie tworzy powierzchnię z zasady niedostępną dla klientów. Należy jeszcze ustalić, czy wydzielona część pomieszczenia sklepu, do której dostęp ograniczały „drzwi z pleksi” były tylko wydzieloną częścią zamkniętą zwykłym zamknięciem spełniającym taką rolę jak klamka, haczyk, zasuwa, czy też zamknięcie owych drzwi z pleksi stanowiło specjalną przeszkodę materialną, której zadaniem było uniemożliwienie dostępu do tej części sklepu osobom postronnym.

Uszkodzenie ogrodzenia a kradzież z włamaniem

Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 24 czerwca 2010 r. V KK 388/09

Pokonanie, przez zniszczenie (uszkodzenie) przeszkody w postaci ogrodzenia zabezpieczającego mienie, dokonane w celu zaboru cudzego mienia, może być uznane za przestępstwo kradzieży z włamaniem w rozumieniu art. 279 § 1 KK.

Kontakt
ul. S.Leszczyńskiego, 50-076 Wrocław
ul. Zbyszka 2, 56-416 Twardogóra
+ 48 71 707 2519
+ 48 725118998
adwokat.szymczyk@o2.pl

Copyright © 2012 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk - Adwokat Wrocław  /  Twardogóra. Wszystkie prawa zastrzeżone.