Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk

Pomoc prawna dla obligatariuszy GB Managers S.A.

Adwokat Wrocław, Twardogóra Adwokat Wrocław, Twardogóra Adwokat Wrocław, Twardogóra Adwokat Wrocław, Twardogóra

Kancelaria świadczy pomoc prawną dla obligatariuszy GB Managers S.A. w postaci:

- porad prawnych dla obligatariuszy,
- reprezentowania interesów obligatariuszy przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w tym zgłaszania wniosków o dopuszczenie do postępowania, umieszczania wierzytelności w spisie wierzytelności, głosowania na zgromadzeniu wierzycieli,
- zabezpieczania interesów obligatariuszy.
Zgłoszenie sprawy:

Z ostatniej chwili z Warszawy,- co w sprawie GB Managers S.A. w Warszawie ?

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,  postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2018 roku zabezpieczył majątek GB Managers S.A. w Warszawie (KRS: 0000606719) poprzez ustanowienie zarządcy przymusowego nad całością majątku dłużnika w osobie Katarzyny Uszak, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 156 (sygn. akt X GU 1327/18), powierzając jednocześnie zarządcy przymusowemu prawo wykonywania zarówno czynności zwykłego zarządu jak i przekraczających zwykły zarząd.

POTRZEBUJESZ POMOCY ADWOKATA

Kontakt
ul. S.Leszczyńskiego, 50-076 Wrocław
ul. Zbyszka 2, 56-416 Twardogóra
+ 48 71 707 2519
+ 48 725118998
adwokat.szymczyk@o2.pl