Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk

Pomoc prawna dla obligatariuszy Hussar Gruppa S.A.

Adwokat Wrocław, Twardogóra Adwokat Wrocław, Twardogóra Adwokat Wrocław, Twardogóra Adwokat Wrocław, Twardogóra

Kancelaria świadczy pomoc prawną dla obligatariuszy Hussar Gruppa S.A. w postaci:

- porad prawnych dla obligatariuszy,
- reprezentowania interesów obligatariuszy w przyspieszonym postępowaniu restrukturyzacyjnym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,  w tym zgłaszania wniosków o dopuszczenie do postępowania, umieszczania wierzytelności w spisie wierzytelności, głosowania na zgromadzeniu wierzycieli,
- zabezpieczania interesów obligatariuszy.
Zgłoszenie sprawy:
Kontakt
ul. S.Leszczyńskiego, 50-076 Wrocław
ul. Zbyszka 2, 56-416 Twardogóra
+ 48 71 707 2519
+ 48 725118998
adwokat.szymczyk@o2.pl