Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk

Start >> Publikacje >> Prawo cywilne >> umowy >> Umowa przedwstępna
Potrzebujesz wiedzieć czy umowa jest korzystna dla ciebie czy też nie - kliknij ten link i zleć adwokatowi opinie do umowy

POTRZEBUJESZ POMOCY ADWOKATA

Umów się na spotkanie we Wrocławiu lub w Twardogórze

Wybrane orzeczenia na temat umowy przedwstępnej

Brak tytułu prawnego do lokalu a możliwość zawarcia umowy przedwstępnej i umowy przyrzeczonej

I CSK 650/16 - wyrok SN - Izba Cywilna z dnia 30-06-2017

1. Brak tytułu prawnego do lokalu nie stał na przeszkodzie zawarciu umowy przedwstępnej. Umowa taka ma charakter zobowiązujący, jej istotę stanowi zobowiązanie (jednej albo obu stron) do zawarcia w przyszłości umowy, a więc złożenia oznaczonego oświadczenia woli, a wymóg określenia w umowie przedwstępnej istotnych postanowień umowy przyrzeczonej jest określeniem świadczenia, jakie dłużnik ma spełnić. Jeżeli umowa przedwstępna zobowiązuje do zawarcia umowy przeniesienia prawa, dla wywołania przez umowę definitywną skutku rozporządzającego prawo to w chwili zawarcia umowy rozporządzającej musi istnieć, chociaż nie musi istnieć w chwili zawierania umowy przyrzeczonej.
2. Wobec nieprzenoszalności ekspektatywy spółdzielczego prawa do lokalu, brak podstaw do wnioskowania o możliwości zawarcia definitywnej umowy rozporządzającej ekspektatywą.

Umowa przedwstępna zobowiązująca do zawarcia kolejnej umowy przedwstępnej

II CSK 219/10 - wyrok SN - Izba Cywilna z dnia 28-10-2010

Dopuszczalne jest zawarcie umowy przedwstępnej zobowiązującej do zawarcia kolejnej umowy przedwstępnej (art. 389 KC).

Zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu bez umocowania

V CSK 319/09 - wyrok SN - Izba Cywilna z dnia 18-03-2010

Osoba, która w sposób zawiniony zawarła bez umocowania umowę przedwstępną sprzedaży lokalu, jest obowiązana do naprawienia szkody nie tylko w granicach ujemnego interesu umownego (art. 103 § 3 KC), ale również na podstawie art. 415 w zw. z art. 361 KC.

Wniesienie powództwa o wykonanie umowy przedwstępnej a bieg przedawnienia roszczenia odszkodowawczego

II CSK 459/09 - wyrok SN - Izba Cywilna z dnia 03-02-2010

Wniesienie pozwu o wykonanie umowy przedwstępnej nie przerywa biegu przedawnienia co do roszczenia odszkodowawczego (art. 390 § 1 i 2 KC).

Kontakt
ul. S.Leszczyńskiego, 50-076 Wrocław
ul. Zbyszka 2, 56-416 Twardogóra
+ 48 71 707 2519
+ 48 725118998
adwokat.szymczyk@o2.pl

Copyright © 2012 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk - Adwokat Wrocław  /  Twardogóra. Wszystkie prawa zastrzeżone.