Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk

Nieodpłatna pomoc adwokata - Syców 2024

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2015 poz. 1255) od początku roku 2016 na terenie całej Polski działa system darmowej pomocy prawnej.

W 2024 r. Kancelaria Adwokacka świadczy nieodpłatną pomoc prawną w Sycowie.

Najbliższy termin udzielania nieodpłatnych porad prawnych przez adwokata w Sycowie przypada w dniu:

17.01.2024r.  od godz. 11 do godz. 15
24.01.2024 r.  od godz. 11 do godz. 15
31.01.2023 r.  od godz. 11 do godz. 15

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona przez adwokata w Sycowie obejmuje:

1.
poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
2.
wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3.
udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
4.
nieodpłatną mediację, lub
5.
porządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Kontakt
ul. S.Leszczyńskiego 4/44a, 50-076 Wrocław
ul. Zbyszka 2, 56-416 Twardogóra
+ 48 71 707 2519
+ 48 725118998
adwokat.szymczyk@o2.pl

Copyright © 2012 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk - Adwokat Wrocław  /  Twardogóra. Wszystkie prawa zastrzeżone.