Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk

Pytania i odpowiedzi w sprawach rodzinnych

Który sąd jest właściwy w sprawie o separacje?

Często pytacie:

Który sąd jest właściwy w sprawie o separacje?

Odpowiada adwokat:

Powództwo w sprawie o rozwód wytacza się wyłącznie przed sąd Okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu.

Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma - sąd miejsca zamieszkania powoda.

W sprawach o separację na zgodny wniosek małżonków, a także w sprawach o zniesienie separacji właściwe rzeczowo są sądy okręgowe. W sprawach tych miejscowo właściwym jest sąd, w którego okręgu małżonkowie mają wspólne zamieszkanie, a w braku takiej podstawy - sąd miejsca ich wspólnego pobytu. Jeżeli małżonkowie nie mają wspólnego miejsca zamieszkania ani pobytu, wniosek należy zgłosić w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy, a w braku miejsca zamieszkania - sąd miejsca jego pobytu. W braku wskazanych wyżej podstaw właściwy będzie sąd dla m.st. Warszawy.
Sprawdź:
Zobacz: Serwis Rozwód

POTRZEBUJESZ POMOCY ADWOKATA

Umów się na spotkanie we Wrocławiu lub w Twardogórze

Wybrane publikacje na temat rozwodu

Adwokat od rozwodów Wrocław

W treści publikacji: rozwód z orzeczeniem winy lub bez winy, zawinienie, roszczenia alimentacyjne przy rozwodzie, wina a podział majątku wspólnego, koszty sądowe ….

Kontakt
ul. S.Leszczyńskiego, 50-076 Wrocław
ul. Zbyszka 2, 56-416 Twardogóra
+ 48 71 707 2519
+ 48 725118998
adwokat.szymczyk@o2.pl

Copyright © 2012 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk - Adwokat Wrocław  /  Twardogóra. Wszystkie prawa zastrzeżone.