Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk

ROZWÓD

POTRZEBUJESZ POMOCY ADWOKATA OD ROZWODU

Umów się na spotkanie we Wrocławiu lub w Twardogórze

Wybrane publikacje na temat rozwodu

Adwokat od rozwodów Wrocław rozwód

W treści publikacji: rozwód z orzeczeniem winy lub bez winy, zawinienie, roszczenia alimentacyjne przy rozwodzie, wina a podział majątku wspólnego, koszty sądowe ….

Opinie o adwokacie

Dodaj opinie o adwokacie: kliknij tutaj

Wybrane orzeczenia na temat rozwodu

Odmowa wyrażenia zgody na rozwód

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 24 października 2000 r. V KCN 129/00

Odmowa wyrażenia zgody na rozwód jest uprawnieniem małżonka nie ponoszącego winy za rozkład pożycia i z zasady prowadzi do niemożności orzeczenia rozwodu. Odmowa nie może być narzędziem zemsty lub szykany.

Odmowa zgody na rozwód motywowana dobrem dzieci

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 20 stycznia 1999 r. III CKN 118/98

Brak podstaw do zakwalifikowania odmowy zgody na rozwód motywowanej względami dotyczącymi sytuacji (dobra) dzieci jako zachowania sprzecznego z zasadami współżycia społecznego.

Obowiązek uiszczenia opłaty stałej w przypadku zaskarżenia wyroku rozwodowego

I Acz 569/08 - postanowienie SA Wrocław z dnia 16-06-2008

Zaskarżenie wyroku rozwodowego skutkuje obowiązkiem uiszczenia opłaty stałej od rozwodu, tylko wówczas, gdy zakres zaskarżenia obejmuje ustalenie winy w rozkładzie pożycia. W sytuacji zaskarżenia jedynie pozostałych elementów wyroku, składających się na integralną całość bądź nie objętych integralnością, opłata apelacyjna uzależniona będzie od zakresu zaskarżenia.

Przesłanki orzeczenia rozwodu

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 5 grudnia 2002 r. III CKU 47/98

W razie ustalenia istnienia materialnoprawnych przesłanek orzeczenia rozwodu (art. 56 KRO) nie mają - dla uwzględnienia powództwa - znaczenia motywy, które skłoniły powoda do wytoczenia powództwa (np. "ucieczka" przed wierzycielami pozwanego).

Orzeczenie rozwodu - wymogi stawiane uzasadnieniu orzeczenia o winie

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 14 kwietnia 2005 r. II CK 609/04

Orzeczenie o winie, niezależnie od poważnych następstw prawnych, zwłaszcza w zakresie obowiązku alimentacji byłego małżonka, stanowi swoiste podsumowanie i ocenę wspólnego pożycia. Dlatego jego uzasadnienie powinno być szczególnie wyważone i wszechstronnie uargumentowane.

Uzależnienie alkoholowe jako przesłanka rozwodu

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 9 listopada 2001 r. I CKN 438/00

Przy uzależnieniu od alkoholu ważną rolę w dochodzeniu do trzeźwego życia odgrywa pomoc osób najbliższych dla alkoholika, a wśród nich szczególnie drugiego małżonka (art. 23 KRO). Ze względu na drastyczność zachowywania się małżonka uzależnionego od alkoholu, nie można - na płaszczyźnie prawa i konkretnych okoliczności sprawy - wymagać od drugiego małżonka dalszego pożycia z nim, jeżeli sprzeciwia się temu dobro rodziny, a w szczególności dobro małoletnich dzieci stron.

Kontakt
ul. S. Leszczyńskiego 4/44a, 50-076 Wrocław
ul. Zbyszka 2, 56-416 Twardogóra
+ 48 71 707 2519
+ 48 725118998
adwokat.szymczyk@o2.pl
Adwokat Wrocław, Twardogóra Rozwód Adwokat Wrocław, Twardogóra Rozwód Adwokat, Wrocław, Twardogóra Rozwód Adwokat, Wrocław, Twardogóra Rozwód