Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk

Start >> Publikacje >> Prawo karne >> Przestępstwo pozbawienia człowieka wolności – art. 189 k.k.

POTRZEBUJESZ POMOCY ADWOKATA

Umów się na spotkanie we Wrocławiu lub w Twardogórze

Publikacje powiązane z prawem karnym

Adwokat Wrocław od spraw karnych

W przypadku, gdy kierujący samochodem prowadzi go po alkoholu to możemy mieć do czynienia albo z wykroczeniem albo już z przestępstwem. ....

Adwokat Wrocław od spraw karnych

W postępowaniu mandatowym policjant uprawniony jest do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego ...

Wybrane orzeczenia na temat pozbawienia wolności

Bezprawne pozbawienie wolności przy przestępstwie zgwałcenia

IV KK 309/13 - wyrok SN - Izba Karna z dnia 17-01-2014

Przestępstwo z art. 197 KK charakteryzuje się działaniem z użyciem m.in. przemocy. Przemocy, która na ogół ma na celu ograniczenie osobie pokrzywdzonej realizację wolnej woli „w zakresie poruszania się i (...) zmiany miejsca przebywania”. Trzeba zatem przyjąć, że pewien element bezprawnego pozbawienia wolności jest integralnie wpisany w znamiona realizujące przestępstwo z art. 197 KK. Stosując do takich sytuacji reguły wyłączania wielości ocen (zasadę pochłaniania - lex consumens derogat legi consumptae), na ogół przyjmuje się, że zbieg przepisów ma charakter pozorny (pomijalny), a nie kumulatywny. Stwierdzić więc należy, że nie każde, zwłaszcza krótkotrwałe pozbawienie wolności, w sytuacji gdy jest środkiem do osiągnięcia innych przestępczych celów, będzie wyczerpywało znamiona przestępstwa z art. 189 § 1 KK. Dla prawnej oceny zaistniałego zdarzenia istotna jest przede wszystkim analiza samodzielnych skutków wywołanych owym pozbawieniem wolności.

Okoliczności wskazujące na szczególne udręczenie pokrzywdzonego pozbawionego wolności

V KK 288/10 - postanowienie SN - Izba Karna z dnia 09-02-2011

Stosowana przemoc fizyczna, skrępowanie rąk i nóg za pomocą taśmy samoprzylepnej, nakładanie worków foliowych na głowę, podduszanie i uruchamianie wiertarki, posługiwanie się rękawicami, grożenie oblania kwasem i zastrzeleniem, przy przystawianiu do głowy przedmiotu przypominającego broń, są czynnościami, które w sposób drastyczny przekraczają potrzebę podjęcia działań obliczonych na pozbawienie osoby wolności, a mają prowadzić do udręczenia osoby, wobec której zabiegi takie są podejmowane. Okoliczności, takie jak, kim są pokrzywdzeni, oraz to, że metody te są często stosowane w porachunkach przestępczych, nie mogą zmieniać oceny charakteru takich działań jako prowadzących do szczególnego udręczenia pokrzywdzonego pozbawionego wolności..

Kontakt
ul. S.Leszczyńskiego, 50-076 Wrocław
ul. Zbyszka 2, 56-416 Twardogóra
+ 48 71 707 2519
+ 48 725118998
adwokat.szymczyk@o2.pl

Copyright © 2012 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk - Adwokat Wrocław  /  Twardogóra. Wszystkie prawa zastrzeżone.