Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk

Pytania i odpowiedzi - odszkodowania

Kiedy do sądu z tytułu usług telekomunikacyjnych?

Często pytacie:

Kiedy konsument ma prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi telekomunikacyjnej?

Odpowiada adwokat:

02.05.2018 r.
Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym lub w postępowaniach polubownym roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi telekomunikacyjnej, przysługuje użytkownikowi końcowemu po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. 

Drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną, jeżeli reklamacja nie została uwzględniona lub dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych nie zapłacił dochodzonej należności w terminie 30 dni od dnia, w którym reklamacja usługi telekomunikacyjnej została uwzględniona.
Sprawdź:

POTRZEBUJESZ POMOCY ADWOKATA

Umów się na spotkanie we Wrocławiu lub w Twardogórze

Wybrane publikacje na temat prawa odszkodowawczego

Adwokat Wrocław odszkodowania

w treści:, wysokość odszkodowania, przedawnienie, sądowe dochodzenie roszczeń, termin rozpoznania reklamacji konsumenta, odszkodowanie za przerwę w świadczeniu usług telekomunikacyjnych ...,

Kontakt
ul. S.Leszczyńskiego, 50-076 Wrocław
ul. Zbyszka 2, 56-416 Twardogóra
+ 48 71 707 2519
+ 48 725118998
adwokat.szymczyk@o2.pl

Copyright © 2012 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk - Adwokat Wrocław  /  Twardogóra. Wszystkie prawa zastrzeżone.