Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk

Pytania i odpowiedzi z prawa karnego

Kiedy adwokat może być obrońcą podejrzanego z urzędu?

Pytanie do adwokata:

Kiedy mogę mieć adwokata, jako obrońcę ustanowionego z urzędu dla podejrzanego?

Odpowiedź adwokata:

05.07.2018 r.

Adwokat z urzędu na żądanie podejrzanego

Podejrzany, który nie ma obrońcy z wyboru, może żądać, aby mu wyznaczono obrońcę z urzędu, jeżeli w sposób należyty wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny.

Kiedy podejrzanym musi mieć obrońcę?

W postępowaniu karnym podejrzany musi mieć obrońcę, jeżeli:
1)  nie ukończył 18 lat;
2)  jest głuchy, niemy lub niewidomy;
3)  zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy jego zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania swoim postępowaniem nie była w czasie popełnienia tego czynu wyłączona lub w znacznym stopniu ograniczona;
4)  zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy stan jego zdrowia psychicznego pozwala na udział w postępowaniu lub prowadzenie obrony w sposób samodzielny oraz rozsądny.

POTRZEBUJESZ POMOCY ADWOKATA

Umów się na spotkanie we Wrocławiu lub w Twardogórze

Kontakt
ul. S.Leszczyńskiego, 50-076 Wrocław
ul. Zbyszka 2, 56-416 Twardogóra
+ 48 71 707 2519
+ 48 725118998
adwokat.szymczyk@o2.pl

Copyright © 2012 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk - Adwokat Wrocław  /  Twardogóra. Wszystkie prawa zastrzeżone.