Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk

PAKIETY OCHRONY PRAWNEJ DLA CIEBIE I RODZINY

Pakiety Ochrony Prawnej dla Ciebie i Rodziny są kompleksowym rozwiązaniem skierowanym do Klientów indywidualnych, zapewniającym ochronę prawną w wielu aspektach codziennego życia. Usługi prawne są świadczone drogą elektroniczną (e-mail), telefoniczną oraz w postaci konsultacji osobistych z zakresu dziedzin prawa objętych pakietem.
„Pakiet podstawowy”  - w ramach pakietu otrzymujesz usługi prawne świadczone drogą elektroniczną (e-mail), telefoniczną oraz w postaci konsultacji osobistych dotyczących poszczególnych zagadnień z zakresu dziedzin prawa objętych pakietem.

W ramach pakietu Kancelaria:
- udziela porad prawnych;
-  sporządza projekty umów, pozwów, wniosków (itd...) w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym;
- sporządza projekty pism i wniosków w sprawach konsumenckich;
- sporządza projekty pism urzędowych, wniosków i skarg w postępowaniu administracyjnym;
- udziela konsultacji w zakresie spraw sądowych oraz spraw przed innymi organami.
UWAGA: Pakiety w/w nie obejmują spraw dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez klienta, jego współmałżonka, dzieci wspólne, dzieci Klienta lub dzieci współmałżonka oraz rodziców współmałżonka.
Stawka miesi
ęczna za pakiet jest ustalana każdorazowo indywidualnie dla każdego klienta. Umowa jest zawierana minimum na 12 miesięcy z wyjątkiem umowy zawartej w ramach pakietu Procesowy.
Pakiet procesowy - w ramach tego pakietu Kancelaria świadczy usługi w zakresie reprezentacji przed Sądami powszechnymi i administracyjnymi, przed organami administracji oraz organami ścigania (przy umowie zawartej na okres minimum 15 miesięcy).
UWAGA: Pakiety w/w nie obejmują spraw dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez klienta, jego współmałżonka, dzieci wspólne, dzieci Klienta lub dzieci współmałżonka oraz rodziców współmałżonka.
Stawka miesi
ęczna za pakiet jest ustalana każdorazowo indywidualnie dla każdego klienta.
Pakiet Rodzinny „- w ramach tego pakietu z pomocy prawnej skorzystają współmałżonek i dzieci wspólne, dzieci klienta lub dzieci współmałżonka oraz rodzice klienta.
„e- Pakiet „ - w ramach tego pakietu Kancelaria świadczy usługi wyłącznie z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

POTRZEBUJESZ POMOCY ADWOKATA

Umów się na spotkanie we Wrocławiu lub w Twardogórze
Kontakt
ul. S.Leszczyńskiego, 50-076 Wrocław
ul. Zbyszka 2, 56-416 Twardogóra
+ 48 71 707 2519
+ 48 725118998
adwokat.szymczyk@o2.pl