Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk

Akty prawne

Najnowsze
Adwokat Wrocław Twardogóra kodeksy, ustawy

Dz.U. z 2015 r. poz. 978
t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 814

Kodeks spółek handlowych
15/11/2020
Treść:  PDF
Kodeks postępowania cywilnego
15/11/2020
Treść: PDF
Kodeks cywilny
15/11/2020
Treść PDF
Kodeks postępowania karnego
15/11/2020
Treść: PDF
Kodeks karny skarbowy
15/11/2020
Treść:  PDF
Kodeks wykroczeń
15/11/2020
Treść:  PDF
Kodeks karny
05/12/2020
Treść: PDF
Kodeks pracy
15/11/2020
Treść: PDF
Kodeks rodzinny i opiekuńczy
15/11/2020
Treść: PDF
Prawo przedsiębiorców
15/11/2020
Treść: PDF
Prawo upadłościowe
15/11/2020
Treść: PDF
Prawo restrukturyzacyjne
01/12/2020
Treść: PDF
Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym
15/11/2020
Treść: PDF
Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
17/11/2019
Treść PDF
Prawo budowlane
15/11/2020
Treść: PDF
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
15/11/2020
Treść:  PDF
Prawo spółdzielcze
15/11/2020
Treść: PDF
Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi
15/11/2020
Treść:  PDF
Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni
20/12/2020
Treść: PDF
Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
15/11/2020
Treść:  PDF
Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym
15/11/2020
Treść:  PDF
Ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
15/11/2020
Treść: PDF
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną
15/11/2020
Treść:  PDF
Ustawa o ochronie danych osobowych
15/11/2020
Treść: PDF
Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
15/11/2020
Treść: PDF
Ustawa o timeshare
15/11/2020
Treść:  PDF
Prawo konsumenta
17/11/2019
Treść: PDF
Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
15/11/2020
Treść: PDF
Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej
15/11/2020
Treść: PDF
Ustawa o działalności leczniczej
15/11/2020
Treść: PDF
Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty
15/11/2020
Treść: PDF
Prawo farmaceutyczne
15/11/2020
Treść: PDF
Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej
15/11/2020
Treść: PDF
Ordynacja podatkowa
15/11/2020
Treść:  PDF
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
15/11/2020
Treść:  PDF
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
15/11/2020
Treść: PDF
Ustawa o podatku od towarów i usług
15/11/2020
Treść: PDF
Ustawa o podatku od spadków i darowizn
15/11/2020
Treść: PDF
Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych
15/11/2020
Treść: PDF
Kontakt
ul. S.Leszczyńskiego, 50-076 Wrocław
ul. Zbyszka 2, 56-416 Twardogóra
+ 48 71 707 2519
+ 48 725118998
adwokat.szymczyk@o2.pl

Copyright © 2012 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk - Adwokat Wrocław  /  Twardogóra. Wszystkie prawa zastrzeżone.