Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk

Wzory pism, pozwów, wniosków

Wzór pozwu o rozwód

………………., dnia ……………. r.
Sąd Okręgowy we
Wydział……………………
…………………………….
…………………………….

Powódka: …………………………….. (imię i nazwisko) zam.…………………………………………
             PESEL……………………….
Pozwany: ………………………………….(imię i nazwisko) zam. …………………………………

Pozew o rozwód

Wnoszę o:

1) rozwiązanie przez rozwód związku małżeńskiego powódki …………………… (imię i nazwisko) z pozwanym ………………………. (imię i nazwisko)zawartego dnia ………………. r. przed Kierownikiem USC w …………………….., Nr aktu małżeństwa ………………., z winy pozwanego;
2) zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki zwrotu kosztów postępowania.
Uzasadnienie
Strony zawarły związek małżeński dnia ……………. r., przed Kierownikiem USC w …………………….., Nr aktu małżeństwa …………

dowód: skrócony odpis aktu małżeństwa - (oryginał)

Z małżeństwa tego nie ma małoletnich dzieci. Strony nie zawierały umowy majątkowej małżeńskiej.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..

                                                                                            …………………………….

Załączniki:
- odpis skrócony aktu małżeństwa;
- odpis pozwu;
- opłata od pozwu w kwocie 600 zł.
Sprawdź:

POTRZEBUJESZ POMOCY ADWOKATA

Wybrane publikacje na temat rozwodu

Adwokat od rozwodów Wrocław

W treści publikacji: rozwód z orzeczeniem winy lub bez winy, zawinienie, roszczenia alimentacyjne przy rozwodzie, wina a podział majątku wspólnego, koszty sądowe ….

Kontakt
ul. S.Leszczyńskiego, 50-076 Wrocław
ul. Zbyszka 2, 56-416 Twardogóra
+ 48 71 707 2519
+ 48 725118998
adwokat.szymczyk@o2.pl

Copyright © 2012 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk - Adwokat Wrocław  /  Twardogóra. Wszystkie prawa zastrzeżone.