tel. kom. 725118998

tel. 71 7072519

e-mail: adwokat.szymczyk@o2.pl
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk

Podział majątku wspólnego można przeprowadzić dopiero po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami.


Autor: Adwokat Grzegorz Szymczyk o 22:55Kiedy można podzielić wspólny majątek małżonków?
czwartek, 8 października 2015
Wspólność majątkowa między małżonkami ustaje:
Szczególny wypadek ustania wspólności majątkowej tylko, co do niektórych jej składników przewiduje art. 29 KKW, zgodnie z którym z chwilą prawomocnego orzeczenia środka karnego przepadku wobec jednego z małżonków pozostających we wspólności majątkowej, przedmioty majątkowe, których dotyczy przepadek lub które podlegają egzekucji przepadku równowartości przedmiotów lub korzyści, tracą z mocy prawa charakter składników majątku wspólnego.w przypadku unieważnienia małżeństwa (art. 21 KRO);
w związku z ustanowieniem rozdzielności majątkowej w drodze umowy (art. 47 KRO);
w wyniku orzeczenia przez sąd rozdzielności majątkowej między małżonkami (art. 52 KRO);
na skutek ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków (art. 53 KRO);
po ogłoszeniu separacji (art. 54 KRO);
w wyniku orzeczenia rozwodu (art. 56 KRO);
na skutek śmierci małżonka;
po ogłoszeniu upadłości jednego z małżonków (art. 124 PrUpNapr).
                  

Znajdź nas:    

Dowiedz się:     Cookis    Polityka prywatności     Subskrybuj     Regulamin

© 2016 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk . Wszystkie prawa zastrzeżone.

PUBLIKACJE NA TEMAT