Na postawione w tytule pytanie należy odpowiedzieć twierdząco. W razie śmierci przedsiębiorcy można ogłosić jego upadłość, jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony w terminie roku od dnia jego śmierci. Jest to termin prekluzyjny, który nie podlega przywróceniu ani przedłużeniu, a po jego upływie prawo żądania ogłoszenia upadłości wygasa (F. Zedler, w: Jakubecki, Zedler, Komentarz, 2006, s. 40-41; por. też Świeboda, Komentarz, 2006, s. 34; Piasecki, Komentarz, s. 33)


W takim przypadku wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć wierzyciel, a także spadkobierca, oraz małżonek i każde z dzieci lub rodziców zmarłego, chociażby nie dziedziczyli po nim spadku. Wspomniane prawo złożenia wniosku o upadłość nie przysługuje np. byłemu małżonkowi, wykonawcy testamentu, kuratorowi spadku, małżonkowi w separacji (por. F. Zedler, w: Jakubecki, Zedler, Komentarz, 2006, s. 41).

Należy zaznaczyć, że taki wniosek można złożyć jedynie w przypadku, gdy na skutek śmierci przedsiębiorcy dojdzie do niewypłacalności przedsiębiorstwa lub gdy z chwilą jego śmierci stan taki istnieje.


Autor: Adwokat Grzegorz Szymczyk o 8:30
Kancelaria Adwokacka
Wrocław, Twardogóra
tel: 725118998Czy w razie śmierci przedsiębiorcy można ogłosić jego upadłość?

Piątek, 19 stycznia 2018 r. Wrocław / Twardogóra

PUBLIKACJE NA TEMAT
Adwokat od upadłości przedsiębiorców

Umów się na spotkanie!
we Wrocławiu lub w Twardogórze
Potrzebujesz Adwokata
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk
tel. kom. 725 118 998
tel. 71 707 25 19
Umów się - on-line
Porady - on-line
e-mail: adwokat.szymczyk@o2.pl