W przypadku wystąpienia szkody całkowitej lub utraty pojazdu, który był w leasingu z powodu kradzieży ma zastosowanie art. 7095 kodeksu cywilnego.

Zgodnie z tym przepisem, jeżeli po wydaniu korzystającemu rzecz została utracona z powodu okoliczności, za które finansujący nie ponosi odpowiedzialności, umowa leasingu wygasa a finansujący ( firma leasingowa) może żądać od korzystającego  natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i wygaśnięcia umowy leasingu oraz z tytułu ubezpieczenia rzeczy, a także naprawienia szkody
.Jak wynika z tego przepisu umowa leasingu wygasa w przypadku utraty rzeczy, jednak roszczenia firmy leasingowej stają się wymagalne dopiero po wezwaniu korzystającego? 

Firma leasingowa w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży samochodu posiada:
- roszczenie o zapłatę wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i wygaśnięcia umowy leasingu oraz z tytułu ubezpieczenia rzeczy,
- roszczenie o naprawienie szkody.

Wprawdzie przepis mówi o utracie rzeczy, jednak uznaje się, iż ma on zastosowanie również w przypadku zniszczenia rzeczy, dlatego też ma on zastosowanie w przypadku szkody całkowitej.

Jeżeli chodzi o szkodę całkowitą to występuje wówczas, gdy pojazd uległ zniszczeniu w takim stopniu, że nie nadaje się do naprawy, albo, gdy koszty naprawy przekroczyłyby wartość pojazdu w dniu likwidacji szkody.

Zazwyczaj samochody w leasingu są objęte ubezpieczeniem OC, AC czy NNW, lecz kwoty wypłacane z tych ubezpieczeń mogą nie być wystarczające do pokrycia wartości pojazdu. Natomiast, jeżeli posiada się ubezpieczenie AC  i dodatkowo GAP na wypadek szkody całkowitej lub kradzieży to ubezpieczenia te są zazwyczaj wystarczające do pokrycia wartości pojazdu. Jednak w przypadku umów leasingu do raty doliczana jest prowizja i tej prowizji ubezpieczenie nie pokryje, więc zazwyczaj musi to pokrywać korzystający.


Termin przedawnienia:

W kodeksie cywilnym, regulującym umowę leasingu (art. 7091 i następne k.c.) nie ma żadnych szczególnych przepisów dotyczących przedawnienia. Stosować będzie się, więc w tym przypadku przepisy ogólne tj. art. 118 k.c., który wskazuje, że termin przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata.
Autor: Adwokat Grzegorz Szymczyk o 16:26


Leasing a szkoda całkowita lub utrata pojazdu z powodu kradzieży
środa, 27 września 2017 r.
tel. kom. 725118998

tel. 71 7072519

e-mail: adwokat.szymczyk@o2.pl
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk

PUBLIKACJE NA TEMATUmów się - on-line
Porady - on-line
                  

Znajdź nas:    

Dowiedz się:     Cookis     Polityka prywatności     Subskrybuj     Regulamin

© 2016 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk . Wszystkie prawa zastrzeżone.