Posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu, jako posiadacz samoistny w dobrej wierze, chyba, że uzyskał posiadanie w złej wierze to dopiero po upływie lat trzydziestu nabywa jej własność. Decydującym momentem dla oceny, czy posiadaczowi należy przypisać dobrą, czy złą wiarę, jest chwila uzyskania posiadania. Jeżeli właściciel nieruchomości, przeciwko któremu biegnie zasiedzenie, jest małoletni, zasiedzenie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem dwóch lat od uzyskania pełnoletności przez właściciela.

Należy pamiętać, że:Dopuszcza się także możliwość zasiedzenia udziału we współwłasności.
Także lokal będący przedmiotem prawa odrębnego od własności gruntu, może zostać nabyta w drodze zasiedzenia, ale tylko wtedy, gdy odrębna własność lokalu została już wcześniej ustanowiona.

Posiadanie musi być nieprzerwane.

Posiadanie uważa się za przerwane, gdy:
- posiadacz utracił posiadanie samoistne,
- posiadacz uznał prawo własności,
- wniesiono wniosek o wszczęcie egzekucji zmierzającej do odzyskania władztwa nad rzeczą,
- wniesiono wniosek o dział spadku,
- wytoczono powództwo o ustalenie prawa własności.

Jeżeli podczas biegu zasiedzenia nastąpiło przeniesienie posiadania, obecny posiadacz może doliczyć do czasu, przez który sam posiada, czas posiadania swego poprzednika. Jeżeli jednak poprzedni posiadacz uzyskał posiadanie nieruchomości w złej wierze, czas jego posiadania może być doliczony tylko wtedy, gdy łącznie z czasem posiadania obecnego posiadacza wynosi przynajmniej lat trzydzieści. Stosuje się to odpowiednio w wypadku, gdy obecny posiadacz jest spadkobiercą poprzedniego posiadacza.

Należy pamiętać, że jeżeli zasiedzenie na rzecz poprzedniego posiadacza już nastąpiło, nie można - w celu stwierdzenia zasiedzenia - doliczać jego posiadania do posiadania osoby, na rzecz której poprzedni posiadacz przeniósł swoje posiadanie (tak post. SN z 3.11.1966 r., III CR 223/66, OSN 1967, Nr 5, poz. 91 z glosą S. Breyera, NP 1968, Nr 4, s. 659).


Autor: Adwokat Grzegorz Szymczyk o 13:43
Kancelaria Adwokacka
Wrocław, Twardogóra
tel: 725118998

Zasiedzenie nieruchomości

poniedziałek, 7 września 2015 r. Wrocław / Twardogóra
W przypadku budynku na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste zasiedzenie nieruchomości budynkowej może nastąpić jedynie wraz z zasiedzeniem użytkowania wieczystego gruntu. Nie dotyczy to budynków na gruncie użytkowanym przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.
Możliwe jest również nabycie przez zasiedzenie samego użytkowania wieczystego, ale tylko wtedy, gdy prawo to zostało już ustanowione na danym gruncie.
Zasiedzenie nieruchomości Adwokat Wrocław, Twardogóra

PUBLIKACJE NA TEMAT

Umów się na spotkanie!
we Wrocławiu lub w Twardogórze
Potrzebujesz Adwokata
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk
tel. kom. 725 118 998
tel. 71 707 25 19
Umów się - on-line
Porady - on-line
e-mail: adwokat.szymczyk@o2.pl

                  

Znajdź nas:    

Dowiedz się:    

© 2016 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk - Adwokat Wrocław / Twardogóra . Wszystkie prawa zastrzeżone.
Facebook - Adwokat Wrocław, Twardogóra
Google - Adwokat Wrocław, Twardogóra
GoldenLine - Adwokat Wrocław, Twardogóra
LinkedIn - Adwokat Wrocław, Twardogóra
Aktywność na Twitterze - Adwokat Wrocław, Twardogóra