tel. kom. 725118998

tel. 71 7072519

e-mail: adwokat.szymczyk@o2.pl
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk

Prawo przewiduje dwa sposoby zniesienia współwłasności między małżonkami tj. umowny lub sądowy.

Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Należy wskazać na marginesie, że ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej może żądać także wierzyciel jednego z małżonków, jeżeli uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków.Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu przed wytoczeniem powództwa.
Sprawy o ustanowienie rozdzielności należą - zależnie od wartości przedmiotu sprawy - do właściwości rzeczowej bądź sądu rejonowego, bądź też sądu okręgowego . Opłata od powództwa wynosi 200 zł

Ciekawe orzeczenie:

IV CKN 1710/00 - wyrok SN - Izba Cywilna z dnia 31-01-2003
Ważne powody jako przesłanka zniesienia małżeńskiej wspólności majątkowej

Ustrój małżeńskiej wspólności majątkowej ma na celu wzmocnienie rodziny oraz zapewnienie jej ustabilizowanej bazy materialnej i najpełniej realizuje zasadę równych praw obojga małżonków w dziedzinie stosunków majątkowych stanowiących materialną podstawę funkcjonowania rodziny. Przez ważne powody, dające podstawę do zniesienia tej wspólności, przyjęło się - rozumieć wytworzenie się takiej sytuacji, która w konkretnych okolicznościach faktycznych wywołuje stan pociągający za sobą naruszenie lub poważne zagrożenie interesu majątkowego jednego z małżonków i z reguły także dobra rodziny.

Wyrok orzekający ustanowienie rozdzielności majątkowej ma charakter konstytutywny. Z chwilą uprawomocnienia się ma on skutek względem osób trzecich (art. 435 § 1 w zw. z art. 452 KPC).Autor: Adwokat Grzegorz Szymczyk o 13:27Sądowe zniesienie wspólności między małżonkami
poniedziałek, 17 sierpnia 2015
Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu przed wytoczeniem powództwa.

Sprawy o ustanowienie rozdzielności należą - zależnie od wartości przedmiotu sprawy - do właściwości rzeczowej bądź sądu rejonowego, bądź też sądu okręgowego . Opłata od powództwa wynosi 200 zł
                  

Znajdź nas:    

Dowiedz się:     Cookis    Polityka prywatności     Subskrybuj     Regulamin

© 2016 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk . Wszystkie prawa zastrzeżone.

PUBLIKACJE NA TEMAT