Oświadczenie woli zakładu pracy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia jest złożone pracownikowi z chwilą, gdy doszło do niego w taki sposób, że mógł się zapoznać z jego treścią, chociaż tego nie uczynił

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem bez wypowiedzenia w trybie art. 52 KP podczas całego okresu zatrudnienia.


Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z 27.9.1983 r., I PRN 108/83 do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika może dojść także w czasie jego urlopu, albo innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Przyjmuje się, bowiem że pracownik nawet w trakcie przebywania na urlopie może dopuścić się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, które uzasadnia rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z jego winy (zob. wyr. SN z 16.12.2004 r., II PK 109/04, MoP 2005, Nr 2, s. 68).

Pracodawca może również rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem bez wypowiedzenia podczas okresu wypowiedzenia. Pracodawca nie może jednak rozwiązać z pracownikiem umowy o pracę w trybie art. 52 KP, jeżeli uprzednio z tej samej przyczyny wypowiedział mu umowę o pracę (zob. wyr. SN z 4.1.1978 r., I PRN 173/77, OSP 1979, Nr 3, poz. 49).

Sąd Najwyższy potwierdził, że w okresie biegu wypowiedzenia dokonanego przez pracownika pracodawca może z nim rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 KP (zob. wyr. SN z 26.3.2002 r., I PKN 40/01, Legalis). 

Nadto pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem bez wypowiedzenia pomimo ustalenie w porozumieniu stron późniejszego terminu rozwiązania umowy - przed nadejściem tego terminu.


Autor: Adwokat Grzegorz Szymczyk o 16:26
Kancelaria Adwokacka
Wrocław, Twardogóra
tel: 725118998

Czy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem bez wypowiedzenia podczas jego nieobecności w pracy?

Sobota, 09 grudnia 2017 r  Wrocław / Twardogóra

PUBLIKACJE NA TEMAT
Adwokat Wrocław, Twardogóra Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem bez wypowiedzenia podczas jego nieobecności w pracy
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk
tel. kom. 725 118 998
tel. 71 707 25 19
Umów się - on-line
Porady - on-line
e-mail: adwokat.szymczyk@o2.pl
                  

Znajdź nas:    

Dowiedz się:   

© 2016 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk . Wszystkie prawa zastrzeżone.
Facebook - Adwokat Wrocław, Twardogóra
Google - Adwokat Wrocław, Twardogóra
GoldenLine - Adwokat Wrocław, Twardogóra
LinkedIn - Adwokat Wrocław, Twardogóra
Aktywność na Twitterze - Adwokat Wrocław, Twardogóra

Umów się na spotkanie!
we Wrocławiu lub w Twardogórze
Potrzebujesz Adwokata