W postępowaniu mandatowym policjant uprawniony jest do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego.

Może mandat karny nałożyć jedynie, gdy:

1)  schwytano sprawcę wykroczenia na gorącym uczynku lub bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia, (nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego nie może nastąpić po upływie 14 dni od daty ujawnienia czynu w wypadku)

2)  stwierdzi popełnienie wykroczenia naocznie pod nieobecność sprawcy, a nie zachodzi wątpliwość co do sprawcy czynu, (nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego nie może nastąpić po upływie 90 dni od daty ujawnienia czynu w wypadku)
3)  stwierdzi popełnienie wykroczenia za pomocą przyrządu kontrolno-pomiarowego lub urządzenia rejestrującego, a sprawca nie został schwytany na gorącym uczynku lub bezpośrednio potem, i nie zachodzi wątpliwość co do sprawcy czynu - w tym także, w razie potrzeby, po przeprowadzeniu w niezbędnym zakresie czynności wyjaśniających, podjętych niezwłocznie po ujawnieniu wykroczenia (nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego nie może nastąpić po upływie 180 dni od daty ujawnienia czynu w wypadku).

Ściąganie grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Sprawca wykroczenia może zawsze odmówić przyjęcia mandatu karnego wystawionego przez policjanta w takim przypadku sprawa trafi do sądu.

Karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok; jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od zakończenia tego okresu.

Orzeczona kara lub środek karny nie podlega wykonaniu, jeżeli od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia upłynęły 3 lata. W przypadku, więc nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego przedawnienie następuje z upływem 3 lat od uprawomocnienia się mandatu karnego. Oznacza to, że na ściągnięcie zaległości mandatowych policja ma 3 lata.


Autor: Adwokat Grzegorz Szymczyk o 16:26
Kancelaria Adwokacka
Wrocław, Twardogóra
tel: 725118998

Po jakim czasie przedawnia się mandat karny wystawiony przez policjanta?

sobota, 21 listopada 2017 r. Wrocław / Twardogóra

PUBLIKACJE NA TEMAT
Przedawnia się mandat karny wystawiony przez policjanta? Adwokat Wrocław, Twardogóra
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk
tel. kom. 725 118 998
tel. 71 707 25 19
Umów się - on-line
Porady - on-line
e-mail: adwokat.szymczyk@o2.pl
                  

Znajdź nas:    

Dowiedz się:   

© 2016 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk - Adwokat Wrocław / Twardogóra . Wszystkie prawa zastrzeżone.
Facebook - Adwokat Wrocław, Twardogóra
Google - Adwokat Wrocław, Twardogóra
GoldenLine - Adwokat Wrocław, Twardogóra
LinkedIn - Adwokat Wrocław, Twardogóra
Aktywność na Twitterze - Adwokat Wrocław, Twardogóra

Potrzebujesz Adwokata


Umów się na spotkanie!
we Wrocławiu lub w Twardogórze