upadłościowego, zarówno z możliwością zawarcia układu, jak również z likwidacją majątku dłużnika (Kancelaria sporządza w szczególności wnioski o ogłoszenie upadłości, o wyłączenie z masy upadłości oraz zgłoszenie wierzytelności itd....);
zabezpieczającego;
restrukturyzacyjnego;
upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (upadłość konsumencka);
upadłościowego wszczętego po śmierci niewypłacalnego dłużnika;
upadłościowego wobec emitentów obligacji;
upadłościowego wobec zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji;
upadłościowego wobec deweloperów;
upadłościowego wobec banków w tym banków hipotecznych oraz instytucji kredytowych, banków zagranicznych oraz banków krajowych prowadzących działalność gospodarczą.
Specjalizujemy się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym dla firm.

Oferujemy profesjonalne świadczenie usług prawnych przez adwokata w zakresie postępowania:
Upadłość i Restrukturyzacja firmy - Adwokat Wrocław, Twardogóra
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk
tel. kom. 725 118 998
tel. 71 707 25 19
Umów się - on-line
Porady - on-line
e-mail: adwokat.szymczyk@o2.pl
Upadłość i Restrukturyzacja firmy - Adwokat Wrocław, Twardogóra

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I RESTRUKTURYZACYJNE

                  

Znajdź nas:    

Dowiedz się:   

© 2016 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk . Wszystkie prawa zastrzeżone.
Facebook - Adwokat Wrocław, Twardogóra
Google - Adwokat Wrocław, Twardogóra
GoldenLine - Adwokat Wrocław, Twardogóra
LinkedIn - Adwokat Wrocław, Twardogóra
Aktywność na Twitterze - Adwokat Wrocław, Twardogóra

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej Kancelarii Adwokackiej we Wrocławiu i w Twardogórze.