Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk

KOMPLEKSOWE PAKIETY OCHRONY PRAWNEJ DLA PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ I FARMACEUTYCZNĄ

Oferujemy w ramach stałej obsługi prawnej Dopasowane Pakiety Ochrony Prawnej. Wybierz z pakietów wskazanych poniżej albo też dopasujemy pakiet obsługi prawnej specjalnie do twoich potrzeb. Pakiety Dopasowane mają zapewnić bezpieczeństwo prawne dla ciebie  i twojej firmy. Zapewniamy kompleksową, a zarazem profesjonalną obsługę prawną.
Pakiet podstawowy obsługi prawnej   - obejmuje udzielenie pomocy prawnej z zakresu prawa:
- medycznego,
- farmaceutycznego,
- cywilnego,
- handlowego,
- gospodarczego,
- rejestrowego,
- upadłościowego i naprawczego,
- pracy,
- zamówień publicznych,
- administracyjnego.

W ramach pakietu klient otrzymuje:
- porady prawne - drogą poczty elektronicznej, telefoniczną oraz w postaci konsultacji osobistych,
- analizę dokumentacji prawnej,
- sporządzanie projektów wezwań do zapłaty, wezwań do podjęcia innych działań lub zaniechania pewnych działań, umów, pozwów, wniosków w postępowaniu nieprocesowym, zabezpieczającym i egzekucyjnym a także projektów pism, wniosków i skarg w postępowaniu administracyjnym.
Pakiet rozszerzony obsługi prawnej   - obejmuje udzielenie pomocy prawnej z zakresu prawa:
- medycznego,
- farmaceutycznego,
- cywilnego,
- handlowego,
- gospodarczego,
- rejestrowego,
- upadłościowego i naprawczego,
- pracy,
- zamówień publicznych,
- administracyjnego.

W ramach pakietu klient otrzymuje:
- porady prawne - drogą poczty elektronicznej, telefoniczną oraz w postaci konsultacji osobistych,
- analizę dokumentacji prawnej,
- sporządzanie projektów wezwań do zapłaty, wezwań do podjęcia innych działań lub zaniechania pewnych działań, umów, pozwów, wniosków w postępowaniu nieprocesowym, zabezpieczającym i egzekucyjnym, a także projektów pism, wniosków i skarg w postępowaniu administracyjnym,
- opracowywanie opinii prawnych,
- uczestnictwo w negocjacjach z kontrahentami,
- pomoc i doradztwo prawne w rejestracji firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, oraz przygotowanie dokumentacji, dotyczącej rejestracji podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
- przygotowywanie projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych jak i ich organów.
- prowadzenie windykacji - pieczęć windykacyjna.
Pakiet pełny obsługi prawnej   - obejmuje udzielenie pomocy prawnej z zakresu prawa:
- medycznego,
- farmaceutycznego,
- cywilnego,
- handlowego,
- gospodarczego,
- rejestrowego,
- upadłościowego i naprawczego,
- pracy,
- zamówień publicznych,
- administracyjnego.

W ramach pakietu klient otrzymuje:
- porady prawne - drogą poczty elektronicznej, telefoniczną oraz w postaci konsultacji osobistych,
- analizę dokumentacji prawnej,
- sporządzanie projektów wezwań do zapłaty, wezwań do podjęcia innych działań lub zaniechania pewnych działań, umów, pozwów, wniosków w postępowaniu nieprocesowym, zabezpieczającym i egzekucyjnym, a także projektów pism, wniosków i skarg w postępowaniu administracyjnym,
- opracowywanie opinii prawnych,
- uczestnictwo w negocjacjach z kontrahentami,
- pomoc i doradztwo prawne w rejestracji firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, oraz przygotowanie dokumentacji, dotyczącej rejestracji podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
- przygotowywanie projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych jak i ich organów.
- prowadzenie windykacji - pieczęć windykacyjna.
- obsługa prawna organów spółek (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników),
- sporządzanie środków odwoławczych tj. apelacji, zażaleń, sprzeciwów, zarzutów skarg, itp.
- pomoc prawna na etapie czynności przedprocesowych, procesowych i egzekucyjnych,
- reprezentowanie Klienta przed sądami, organami administracyjnymi, organami ścigania.
Pakiet Pracowniczy - jest skierowany do pracodawców, którzy chcą zapewnić swoim pracownikom bezpłatny dostęp do porad prawnych drogą elektroniczną, telefoniczną oraz w postaci konsultacji osobistych. Pakietem objęci zostaną wszyscy pracownicy zatrudnieni przez danego pracodawcę, który pokryje koszty usług Kancelarii. Porady obejmować będą następujące dziedziny prawa cywilne, rodzinne, karne, medyczne, konsumenckie, pracy, lokalowego, administracyjnego.
„e-pakiet dla Firm” - jest skierowany do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek cywilnych, osobowych i kapitałowych, podmiotów wykonujących działalność leczniczą i farmaceutyczną. W ramach tego pakietu Kancelaria świadczy usługi prawne z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

W ramach pakietu Kancelaria oferuje:
-  porady prawne;
- sporządzanie i opiniowanie umów;
- sporządzanie opinii prawnych;
- sporządzanie pism, wniosków, pozwów, skarg, regulaminów i statutów, uchwał itd.;
- konsultacje w zakresie spraw sądowych oraz spraw przed innymi organami na podstawie przesłanych dokumentów oraz opisu sprawy.

POTRZEBUJESZ POMOCY ADWOKATA

Umów się na spotkanie we Wrocławiu lub w Twardogórze
Kontakt
ul. S.Leszczyńskiego, 50-076 Wrocław
ul. Zbyszka 2, 56-416 Twardogóra
+ 48 71 707 2519
+ 48 725118998
adwokat.szymczyk@o2.pl