Zakaz sprzedaży przez lekarza leków:


Podstawową zasadą jest, że lekarz nie może sprzedawać produktów leczniczych, wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, wyposażenia wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, oraz środków pomocniczych.

Wyjątek od zakazu sprzedaży przez lekarza leków

Wyjątek od przedstawionego powyżej zakazu stanowi sytuacja, jeżeli lekarz doraźnie dostarczy pacjentowi produkt leczniczy, wyrób medyczny, wyposażenie wyrobu medycznego, wyrób medyczny do diagnostyki in vitro, wyposażenie wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro lub aktywny wyrób medyczny do implantacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, w związku z udzieleniem pomocy w nagłym przypadku.

Czyli tylko w nagłym przypadku doraźnie lekarz może dostarczy pacjentowi produkt leczniczy lub wyrób medyczny

Prowadzenie przez lekarza apteki

W przypadku gdyby lekarz chciał sprzedawać leki w ramach prowadzonej apteki to musiałby przedstawi zaświadczenie o niewykonywaniu zawodu.

I SA/Wa 1025/04 - wyrok WSA Warszawa z dnia 11-07-2005
Ograniczenia w zakresie uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki
Zgodnie z przepisem art. 99 obecnie obowiązującego Prawa farmaceutycznego (ustawa z dnia 6 września 2001 r. tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533 ze zm.) apteka ogólnodostępna może być prowadzona tylko na podstawie stosownego zezwolenia przy czym prawo do jego uzyskania posiadają: osoba fizyczna, osoba prawna i niemająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego. Zawarte w art. 99 ust 4 b w/w ustawy ograniczenie do uzyskania tego rodzaju zezwolenia dotyczy wyłącznie osoby fizycznej, jaką jest każdy lekarz lub lekarz stomatolog, którzy nie przedstawią - ubiegając się o przedmiotowe zezwolenie - oświadczenia o niewykonywaniu zawodu lekarza. Innych ograniczeń w niniejszej materii wspomniana ustawa nie zawiera.Autor: Adwokat Grzegorz Szymczyk o 13:26
Kancelaria Adwokacka
Wrocław, Twardogóra
tel: 725118998

Czy lekarz może sprzedawać leki?

poniedziałek, 5 luty  2018 r. Wrocław / Twardogóra

PUBLIKACJE NA TEMAT

PUBLIKACJE NA TEMAT
Prowadzenia hurtowni farmaceutycznej - Adwokat Wrocław, Twardogóra
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk
tel. kom. 725 118 998
tel. 71 707 25 19
Umów się - on-line
Porady - on-line
e-mail: adwokat.szymczyk@o2.pl

Umów się na spotkanie!
we Wrocławiu lub w Twardogórze
Potrzebujesz Adwokata

                  

Znajdź nas:    

Dowiedz się:    

© 2016 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk - Adwokat Wrocław / Twardogóra . Wszystkie prawa zastrzeżone.
Facebook - Adwokat Wrocław, Twardogóra
Google - Adwokat Wrocław, Twardogóra
GoldenLine - Adwokat Wrocław, Twardogóra
LinkedIn - Adwokat Wrocław, Twardogóra
Aktywność na Twitterze - Adwokat Wrocław, Twardogóra