Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania tj. alimentów w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.
Zgodnie ze stanowiskiem SN (wyr. SN z 7.9.2000 r., I CKN 872/00, Legalis) w niedostatku znajduje się ten, kto nie może własnymi siłami zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb w całości lub w części; a usprawiedliwione potrzeby to takie, których zaspokojenie zapewni uprawnionemu normalne warunki bytowania, odpowiednie do jego stanu zdrowia i wieku. Podobnie SN wcześniej (wyr. SN z 5.7.2000 r., I CKN 226/00, Legalis):
1) w niedostatku pozostaje nie tylko taki uprawniony, który nie dysponuje żadnymi środkami utrzymania, ale także taki, którego usprawiedliwione potrzeby nie są w pełni zaspokojone;
2) stan niedostatku jest elementem niezbędnym, ale niewystarczającym do uwzględnienia powództwa na podstawie przepisu art. 60 § 1 KRO. („K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Wyd. 5, Warszawa 2016”do art. 60 kro)

Alimenty po rozwodzie od małżonka wyłącznie winnego
Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu (obowiązek alimentacyjny) wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni.

Należy zaznaczyć, że od małżonka niewinnego rozkładu pożycia nie może żądać alimentów ten, którego wyłączna wina została stwierdzona wyrokiem rozwodowym.

Zgodnie ze stanowiskiem SN (uchw. SN z 26.3.1969 r., III CZP 16/69, OSNC 1969, Nr 12, poz. 211) początkową datę płatności alimentów zasądzonych na podstawie art. 60 KRO w wyroku orzekającym rozwód stanowi data uprawomocnienia się tego wyroku.


Autor: Adwokat Grzegorz Szymczyk o 16:26
Kancelaria Adwokacka
Wrocław, Twardogóra
tel: 725118998

 
Czwartek, 7 grudnia 2017 r  Wrocław / Twardogóra

PUBLIKACJE NA TEMAT
Alimenty dla małżonka dla żony dla męża  po rozwodzie - Adwokat Wrocław, Twardogóra

Alimenty dla małżonka po rozwodzie

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk
tel. kom. 725 118 998
tel. 71 707 25 19
Umów się - on-line
Porady - on-line
e-mail: adwokat.szymczyk@o2.pl
                  

Znajdź nas:    

Dowiedz się:   

© 2016 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk - Adwokat Wrocław / Twardogóra  . Wszystkie prawa zastrzeżone.
Facebook - Adwokat Wrocław, Twardogóra
Google - Adwokat Wrocław, Twardogóra
GoldenLine - Adwokat Wrocław, Twardogóra
LinkedIn - Adwokat Wrocław, Twardogóra
Aktywność na Twitterze - Adwokat Wrocław, Twardogóra

Umów się na spotkanie!
we Wrocławiu lub w Twardogórze
Potrzebujesz Adwokata