Oferujemy profesjonalną pomoc prawną dla pracodawców.
Usługi prawne świadczymy w sposób zindywidualizowany do potrzeb oraz zapewniający dostępność do
oferowanych usług.
Gwarantujemy pełną informację w przedmiocie przebiegu zleconych nam spraw.
o nawiązanie umowy o pracę;
o ustalenie istnienia stosunku pracy;
o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, o przywrócenie do pracy;
o ustalenie sposobu ustania stosunku pracy;
o odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę;
o wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pracownicze;
o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie pieniężne za krzywdy z tytułu mobbingu;
o ustalenie wypadku przy pracy;
o odszkodowanie należne z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej;
o sprostowanie świadectwa pracy;
odwołania od decyzji ZUS w sprawach rentowych;
odwołania od decyzji ZUS w sprawach zasiłku z ubezpieczenia społecznego.
Udzielamy porad prawnych, piszemy pisma oraz reprezentujemy w sprawach:
tel. kom. 725118998

tel. 71 7072519

e-mail: adwokat.szymczyk@o2.pl
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk
PRAWO PRACY
DLA PRACODAWCÓW
                  

Znajdź nas:    

Dowiedz się:     Cookis    Polityka prywatności     Subskrybuj     Regulamin

© 2016 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk . Wszystkie prawa zastrzeżone.