przedawnienie Abonament RTV - przedawnienie
tel. kom. 725118998

tel. 71 7072519

e-mail: adwokat.szymczyk@o2.pl
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk
W ostatnim czasie otrzymaliśmy szereg pytań w przedmiocie przedawnienia abonamentu RTV albowiem pojawiły się rozbieżności, co do charakteru tego abonamentu i okresu jego przedawnienia tj. czy abonament ten ma charakter cywilny i przedawnia się po upływie 3 lat czy też administracyjny i przedawnia się po upływie 5 lat.

Abonament Radiowo Telewizyjny (RTV) jest bez wątpienia opłatą o charakterze administracyjnym.

Obowiązek płacenia abonamentu RTV wynika bezpośrednio z ustawy.

Opłata z tytułu abonamentu radiowego lub telewizyjnego (abonamentu RTV) stanowi opłatę, o której mowa w art. 2 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) zgodnie z którym w przypadku, gdy odrębne przepisy nie stanowią inaczej, przepisy działu III (Zobowiązania podatkowe), stosuje się również do opłat oraz niepodatkowanych należności budżetu państwa, do których ustalenia lub określenia uprawnione są organy inne niż organy podatkowe, a to oznacza, że ma do niej zastosowanie art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej który mówi o przedawnieniu.

Zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej opłata ta przedawnia się po upływie pięciu lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin jej płatności.

Również, co do zasad, na jakich przedawnia się abonament RTV to również mają zastosowanie pozostałe przepisy Ordynacji podatkowej w szczególności mówiące o przerwaniu biegu terminu przedawnienia.


Jeżeli macie pytania w temacie abonamentu RTV i jego przedawnienia to proszę piszcie na maila adwokat.szymczyk@o2.pl a postaramy się napisać o tym na naszym blogu.Autor: Adwokat Grzegorz Szymczyk o 12:00
ABONAMENT RTV - PRZEDAWNIENIE
wtorek, 05 września 2017 r.

PUBLIKACJE NA TEMAT
Umów wizytę - online
                  

Znajdź nas:    

Dowiedz się:     Cookis     Polityka prywatności     Subskrybuj     Regulamin

© 2016 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk . Wszystkie prawa zastrzeżone.